วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551


02 กุมภาพันธ์ 2552
Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม นำเทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม เข้าเครื่องเล่น DV และ Capture ลงคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการตัดต่อ
03 กุมภาพันธ์ 2552
ช่วยพี่บอยถ่ายหน้าป้ายรายการแผ่นดินไท และจัดแสงเพื่อบันทึกเทปเปิดรายการแผ่นดินไท โยนเทป DV เข้า BATA ตอน หมอชาวบ้าน 1-2
04 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หมอชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC / Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม นำเทปเข้าเครื่อง Capture DV และตั้ง TC แล้วทำการ Capture ลงคอมพิวเตอร์
05 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หมอชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC ตอนหมอชาวบ้าน Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม
06 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หมอชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC ตอนหมอชาวบ้าน รายการแผ่นดินไท และ ตอน หวาน มัน เค็ม
10 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หมอชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC ตอนหมอชาวบ้าน รายการแผ่นดินไท และ ตอน หวาน มัน เค็ม


11 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท ตอน หมอชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC ตอนหมอชาวบ้าน รายการแผ่นดินไท และ ตอน หวาน มัน เค็ม Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน หวาน มัน เค็ม นำเทปเข้าเครื่อง Capture DV และตั้ง TC แล้วทำการ Capture ลงคอมพิวเตอร์
16 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท นวัตกรรมชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC ช่วยพี่เล็กบันทึกเทป พี่ประสาน รายการกบนอกกะลา ตอนแอนนิเมชั่น ถ่าย
17 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท นวัตกรรมชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC
18 กุมภาพันธ์ 2552
Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน แผ่นดินวิกฤต
19 กุมภาพันธ์ 2552
Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน แผ่นดินวิกฤต และสิ้นนาสิ้นชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2552
Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท ตอน พื้นไทยด้วยฐานไทย
23 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทปรายการแผ่นดินไท นวัตกรรมชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC

24 กุมภาพันธ์ 2552
Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท เทปรายการแผ่นดินไท นวัตกรรมชาวบ้าน นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC
25 กุมภาพันธ์ 2552
Capture เทป DV รายการแผ่นดินไท เทปรายการแผ่นดินไท ตอน สิ้นนาสิ้นชาติ นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC
26 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทป DV รายการแผ่นดินไท สิ้นนาสิ้น นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC
27 กุมภาพันธ์ 2552
ถอดเทป DV รายการแผ่นดินไท สิ้นนาสิ้น นำเทปเข้าเครื่องเล่น DV และจดบันทึกการสนทนา และ TC.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................